a
oj-shid
طراح سایت: اوج‌شید ojshid.com
کپی رایت 2019
تمامی حقوق محفوظ است.
09132672047 - 09929791329

می‌توانید همین الان با ما تماس بگیرید

شبانه‌روزی

ساعات کاری : ۲۴ ساعت

جستجو
فهرست
 

برای بهتر حمل کردن چوبی باید چه کارهایی انجام داد

نظم بار > اسباب کشی منزل در اصفهان  > برای بهتر حمل کردن چوبی باید چه کارهایی انجام داد

برای بهتر حمل کردن چوبی باید چه کارهایی انجام داد

حمل اثاثیه منزل در اصفهان

حمل اثاثیه منزل در اصفهان | حمل اثاثیه منزل اصفهان

عنوان برای بهتر حمل کردن لوازم چوبی باید چه کار هایی انجام داد
نویسنده محمد متولی
دپارتمان اوج شید
تعداد کلمات ۹۱۳
مدت زمان مطالعه ۰۹:۱۳ دقیقه

فهرست مطالب

آشنایی کوتاهی با راه های مراقبت از لوازم چوبی

برای انتقال قفسه ها باید نیروی جسمی بالایی داشته باشید

برای حمل اثاثیه منزل در اصفهان لوازم چوبی به ابزارآلات مناسبی نیازداریم

آشنایی با ابزار پرکاربرد در حمل گنجه ولوازم سنگین

نحوه بسته بندی کردن لوازم چوبی یا وسایل سنگین

حین اسباب کشی کدام وسایل چوبی آسیب می بینند

فهرست اشکال

شکل ۱ ابزار مخصوص حمل وسایل سنگین

شکل ۲ نحوه بسته بندی مبلمان

  • آشنایی کوتاهی با راه های مراقبت از لوازم چوبی

انتقال بوفه قسمتی از اسباب کشی منزل در اصفهان است بوفه گنجه نازکی است که میتوان وسایل راداخل آن بگذارید. بوفه میتواند خیلی بزرگ باشد چون از چوب محکم درست شده و این موجب میشود که به آسانی منتقل نشوند. وقتی که میخواهیدبوفه رابه منزل جدید ببرید بایدبه این موضوع فکرکنیدکه آیا حمل اثاثیه منزل در اصفهان آن سودمندی دارد؟ اگرلوازم شما فرسوده است وخریدن لوازم جدید در ازای پولی که برای انتقال آن لوازم پرداخت میکنید برایتان سودمند است. پس به نفع تان است به فکر خریدن لوازم جدید باشید تا درجابجایی آن به منزل نو به مشکل نخورید. دراین نوشتارما شما را با راه هایی آشنا میکنیم که وسایل چوبی تان حین اثاث کشی نظم بار آسیب نمیبینند.

  • برای انتقال قفسه ها باید نیروی جسمی بالایی داشته باشید

گنجه ها قطعه های بزرگی اند که برای اسباب کشی منزل در اصفهان آنها احتیاج به نیروی عضلاتی بالایی داریم. نگاهی به گنجه انداخته واین سوال راازخودبپرسید که آیا حمل اثاثیه منزل در اصفهان آن کاریک نفراست یاکمک احتیاج دارید. هرچندپاسخ این سوال را از پیش میدانید واگرقصدکمک گرفتن شرکت نظم بار راندارید میتوانید ازآشنایان برای انجام این کارکمک بخواهید. به همین دلیل میتوان یک مهمانی برپا کرد واز کسانی که حضوردارند تقاضای کمک کنید تادرجابجایی وسایل کمک تان کنند. اگر در این حوزه تنهاید بهتر است از شرکت های اثاث کشی برای انتقال و حمل لوازم سنگین کمک بگیرید. توصیه مابه افرادی که ازشرکت های باربری استفاده نمیکننداین است که اگرازاین شرکتها استفاده کنندآسیب دیدن وسایل درجابجایی کمتر میشود.

  • برای حمل اثاثیه منزل در اصفهان لوازم چوبی به ابزارآلات مناسبی نیازداریم

بهترین روش برای اسباب کشی منزل در اصفهان گنجه‌ها‌این است که از تجهیزاتی که مناسب اثاث کشی هستند استفاده شود.
تجهیزات حمل اثاثیه منزل در اصفهان مناسب به شما کمک میکند تاصدمه ای به چوب وسایل یا آشنایان وارد نشود. استفاده نکردن از تجهیزات مناسب برای انتقال‌ لوازم سنگین امکان صدمه زدن به انگشت های دست , پاها رابالا میبرد.
چرخ های نظم بار برای جابه جایی لوازم سنگین یک ابزار مهم برای جابجایی لوازم بدون نیاز به کمک است. کامیون های دستی هم ابزار مهمی هستند که می توانند در بازرسی و انتقال لوازم سنگین کارکرد خوبی داشته باشد. این نوع ابزار آلات برای انتقال دادن گنجه ها یا وسایل سنگین وزن به طبقات پایین یا بالا مناسب هستند. باتوجه به شکل ۱ ابزار مخصوص حمل وسایل سنگین شمامیتوانید چندنمونه ازابزارهایی که مخصوص حمل وسایل سنگین هستند را مشاهده کنید

حمل اثاثیه منزل در اصفهان

شکل ۱ ابزار مخصوص حمل وسایل سنگین

  • آشنایی با ابزار پرکاربرد در حمل گنجه ولوازم سنگین

لیزکننده لوازم چیزی است که همیشه به کارمی آیدطوری که شمامیتوانید اسباب کشی منزل در اصفهان رابه خوبی انجام دهید. جنس لیزکننده ها ازپلاستیک محکم است و به شما این امکان رامیدهد تاهروسیله سنگینی را به آسانی در اتاق بچرخانید. تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که یک ربان لیز کننده در زیر پایه گنجه قرار دهید. بعد آهسته در راهی که قصد دارید بوفه را منتقل کنید فشاردهید لیزکننده های باکیفیت را میتوانند ازشرکت nazmbar بخرید. پوشش وسایل سطح محفاظتی عالی لوازم شما را فراهم میکند برای محافظت ازوسایل باید لوازم را در کاورهای کلفت بپیچید. برای انجام این کار میتوان از لحاف استفاده کنیدبه نحوی که شمابتوانیدخونسردی خودرادر حمل اثاثیه منزل در اصفهان حفظ کنید.

  • نحوه بسته بندی کردن لوازم چوبی یا وسایل سنگین

  1. بسته بندی میزهای عسلی یامیزهایی که جلوی مبل هستند هم موضوعی است که باید حتما به آن توجه شود. اگرمبلمان شما میزشیشه ای دارداول شیشه روی میزرا بردارید وجداجدا باپلاستیک‌های nazmbar ونوارچسب بسته بندی کنید و درنهایت سلفون بکشید.
  2. پشتی‌های روی مبل رابسته بندی کنیدچون موجب کم وزنی مبل شده و اسباب کشی منزل در اصفهان راحت میشود. برای بسته بندی پشتی هامیتوان برای پرکردن فضای خالی کارتن حمل اثاثیه منزل در اصفهان که تانصف پرشده استفاده کنید.
  3. یکی ازلوازمی که بهتراست حین اثاث کشی بسته بندی شودمیزکامپیوتراست بعضی ازمیزهامعمولی‌هستند ومیتوانید راحت آنها را باپلاستیک‌بسته بندی کنید. ولی بعضی از میز کامپیوترها هستند که قطعات زیادی دارند مثل کشوها که این متعلقات جداشونده راجداجدا بسته بندی کنید.
  • حین اسباب کشی کدام وسایل چوبی آسیب می بینند

حین اسباب کشی منزل در اصفهان لوازم چوبی که گوشه های زاویه دار دارند همچون میزها ممکن است آسیب ببینند. برای همین برای محافظت از وسایل چوبی اول زاویه ها را با پلاستیک پوشانده بعد مقوا را روی پلاستیک بگذارید. وقتی که برای سفت کردن کاورهای محافظتی ازچسب نواری nazmbar استفاده میکنید مواظب باشیدکه چسب باروی وسایل چوبی تماس پیدانکند. برای اینکه مانع آسیب دیدن وسایل حین حمل اثاثیه منزل در اصفهان شویدمیتوانید ازپتو یا لحاف های ضخیم استفاده کنید. میتوانید روزنامه ای پیدا کرده و روزنامه ها را به صورت لایه لایه دور لوازمی که مد نظرتان است بپیچید. باتوجه به شکل ۲ نحوه بسته بندی مبلمان شما میتوانید چند نمونه ازمبلمان های بسته بندی شده را مشاهده کنید.

اسباب کشی منزل در اصفهان

شکل ۲ نحوه بسته بندی مبلمان

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

})(jQuery)