a
oj-shid
طراح سایت: اوج‌شید ojshid.com
کپی رایت 2019
تمامی حقوق محفوظ است.
09132672047 - 09929791329

می‌توانید همین الان با ما تماس بگیرید

شبانه‌روزی

ساعات کاری : ۲۴ ساعت

جستجو
فهرست
 

چه کار کنیم تا وسایل مان را حین اسباب کشی گم نکنیم

نظم بار > حمل اثاثیه دراصفهان  > چه کار کنیم تا وسایل مان را حین اسباب کشی گم نکنیم

چه کار کنیم تا وسایل مان را حین اسباب کشی گم نکنیم

حمل اثاثیه منزل در اصفهان

حمل اثاثیه منزل در اصفهان | حمل اثاثیه دراصفهان

عنوان چه کار کنیم تا وسایل مان را حین اسباب کشی گم نکنیم
نویسنده محمد متولی
دپارتمان اوج شید
تعداد کلمات ۹۶۱
مدت زمان مطالعه ۱۰:۰۱ دقیقه

فهرست مطالب

چگونه وسایل ضروری را حین اثاث کشی گم نکنیم

روی وسیله ای که بیشتر گم میشود بیشتر متمرکز شوید

یک جای مشخص برای لوازم ضروری تان تعیین کنید

منظم بودن درگم نشدن وسایل در حمل اثاثیه منزل در اصفهان بسیارموثر است

باید وسایل را همان جایی که بودند قرار دهید

پیش از اینکه به بیرون از خانه بروید یک یادآوری کننده درست کنید

فهرست اشکال

شکل ۱ حمل اثاثیه منزل در اصفهان

شکل ۲ حمل اثاثیه دراصفهان

  • چگونه وسایل ضروری را حین اثاث کشی گم نکنیم

چطور لوازم را گم نکنیم در این نوشتار ما راه های گم نکردن لوازم حمل اثاثیه دراصفهان رابه شما یادمیدهیم. شما با به کارگیری این راهنمایی‌ ها دیگر لوازم تان را در حمل اثاثیه منزل در اصفهان گم نمی کنید. اگرهزارمین بار است که کلیدماشین را گم کردید ونمیدانیدآن راکجا گذاشته‌اید زمان آن رسیده تابرای حل این مشکل راهی پیداکنید. همان طور که میدانیدگم شدن لوازم بسیار ناراحت کننده است پس بگذاریدبه سراغ راه های پیدا کردن لوازم گمشده برویم. اگرازآن دسته افرادید که وسایل را پس ازحمل اثاثیه نظم بار گم کردید میتواندیداز راه های زیر وسایل راپیدا کنید. راه‌هایی که با استفاده از آن می توانید وسایل خود را در کمترین زمان ممکن بیابید به صورت زیر است.

  • روی وسیله ای که بیشتر گم میشود بیشتر متمرکز شوید

اول باید روی وسایلی متمرکز شوید که بیشتر ازهمه امکان دارد حین حمل اثاثیه دراصفهان آن ها را گم کنید. به یادداشته باشیدکه امکان‌داردچه وسایلی را در حمل اثاثیه منزل در اصفهان گم کنید این وسایل امکان داردکلیدها، شناسنامه یاهروسایلی‌باشد. وقتی فهرست کوچکی ازوسایل داشته‌‌‌‌‎‍‏ ‌‌‌باشید و روی آن متمرکزشوید آنها را درذهن خوددوره کرده وفراموش کردنش خیلی کم میشود. تنها ۱۰دقیقه زمان میبرد تاجای لوازم نظم بار مانند کلید، کارت بانکی، موبایل را که همیشه استفاده می‌شود را بیابید. با یک جا قرار دادن وسایل ازاضطراب جست وجوی وسایل کمترمیشود وازفشاری که به مغز‌وارد می‌شود هم کم تر می‌شود. وقتی‌ که وسایل رابسته بندی میکنید این کاررامثل یک نمادانجام دهید وباخودبگووید همه‌ وسایلی راکه نیازدارم را بسته بندی کردم؟ بیادداشته باشید که وسایل ضروری را یکجا بسته بندی کنیدوسایلی مانندسندمنزل، سندماشین، شناسنامه تا بعداز اثاث کشی آنها گم نشوند.

  • یک جای مشخص برای لوازم ضروری تان تعیین کنید

بیشتر افرادی که حمل اثاثیه دراصفهان انجام می دهند یک مکان همگانی را برای وسایل ضروری خود مشخص می کنند. افراد کمی وجود دارند که برای تمام وسایل حین حمل اثاثیه منزل در اصفهان یک جای بخصوص در نظر میگیرند. انجام این کارخیلی آسان میشود اگربرای همه وسایلی که به آن ها نیاز دارید یک جای بخصوص در نظر بگیرید. به همین خاطر جاگذاشتن وسایل خیلی کم میشود چون وسایل یک جا هستند که باید آنجا جست و جو کنید. به عنوان مثال به جای این که کلیدها را روی میز بگذارید بهتراست آن را در جاکلیدی نظم بار بگذارید. به جای این که انگشتر ازدواج خود را درون کشوی میز بگذارید میتوانید آن را داخل یک جعبه کوچک بگذارید.

  • منظم بودن درگم نشدن وسایل در حمل اثاثیه منزل در اصفهان بسیارموثر است

شلوغ بودن بیش از حد خانه حین حمل اثاثیه دراصفهان دشمن شما در پیدا کردن وسایل مورد نیاز تان است. یکی از اساسی ترین دلایلی که اشخاص وسایل خودرا گم میکنند همین شلوغی زیادحین حمل اثاثیه منزل در اصفهان است. به طور مثال اگر تپه ای از کاغذ روی میز باشد حتما درپیدا کردن مدارک مهم خود به مشکل میخورید. پس باید وقت بگذارید و آنها را منظم کنید تا چیزهایی را که نیاز دارید را به آسانی پیدا کنید. اگرقفسه‌های nazmbar نامنظم باشند شماحتما گیج میشوید ولی اگر همه قفسه ها را منظم کنارهم بچینید هیچ وقت گیج نمیشوید. ومیتوانید جای دقیق هروسایل را به یادبسپارید وجای دقیق وسایل از شال گرفته تا کمربندوقبوض منزل میتواندزندگی شما راتغییر دهد. باتوجه به شکل ۱ حمل اثاثیه منزل در اصفهان شما می توانید نحوه چیدمان صحیح کارتن ها را مشاهده کنید.

حمل اثاثیه منزل در اصفهان

شکل ۱ حمل اثاثیه منزل در اصفهان

  • باید وسایل را همان جایی که بودند قرار دهید

منظم بودن حین حمل اثاثیه دراصفهان به این معنی نیست که یک روزه وسایل رامرتب کنیدوبعدکاری به آن نداشته باشید. منظم بودن یعنی هر موقع که چیزی رابرداشتید وکارتان باآن تمام شد آن راازجایی که برداشتید همان جا هم قراردهید. بعدازاینکه که از حمل اثاثیه منزل در اصفهان برمیگردید بایداز بچه ها مواظبت کنید و به کارهای خانه رسیدگی کنید. به همین خاطر امکان دارد که فراموش کنید لوازم تان را سرجای خود قرار دهید ولی هیچوقت نباید مقاومت کنید. قوانینی درخانه برای خودتان بگذارید تا خودتان را مجبورکنید که هر چه سریع تر وسایل nazmbar را سرجای خود بگذارید. با انجام دادن این کار درآینده زمان شما کمتر وقف دنبال وسایل گشتن میشود ومجبور نمیشوید هردفعه دنبال وسایل بگردید.

  • پیش از اینکه به بیرون از خانه بروید یک یادآوری کننده درست کنید

اگرحین حمل اثاثیه دراصفهان وسایلی مانندکیف پول راگم میکنید قطعا ازخودتان ناامید شدید چون این وسایل را ما هرروزاحتیاج داریم. ودائما درحال حمل اثاثیه منزل در اصفهان آنها هستیم پس منظم بودن آنها وگذاشتننشان سرجای خود کمی مشکل ایجاد میکند. درکنار تمرین های تصویر سازی برای منظم کردن ذهن باید همیشه مکان دقیق آنها را یک جای ثابت درنظر بگیرید. همین طور می توان یک تصویر ذهنی هرروز برای خود تعیین کنید و به آسانی علاقه خود را پیدا کنید. به طورمثال یک فهرست تهیه کنید و درون آن بنویسید که وسایلتان مثل شناسنامه، سند ماشین کجای منزل قرار دارند. همین طورمیتوان وسایل nazmbar را که فکرمیکنید گم میکنید رادرون فهرست بنویسیدوآن راجلوی چشم قراردهید تاآهسته آهسته آنها راحفظ کنید. با توجه به شکل ۲ حمل اثاثیه دراصفهان شما می توانید وسایلی که ممکن است گم شوند را مشاهده کنید.

حمل اثاثیه دراصفهان

شکل ۲ حمل اثاثیه دراصفهان

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

})(jQuery)